Stavba vily roste a dům začíná získávat zřetelné obrysy. Brzy bude jako na vizualizaci.