Multifunkční sportovní hala pro široké množství nejen sportovních aktivit a potřeb návštěvníků přesahujícím okolí i region. Celkově vychází objem domu z jednoduchého kvádru, který je z uliční strany z poloviny zapuštěn do terénu.