Park vody, odpočinku, zábavy, relaxace i duševní očisty. Cesta vody putuje přes několik fází. Začíná u pramene. Z vrcholků hor padají vodopády, které vytváří tůně. Horská říčka se vlévá do vesnice. Vznikají potoky, které se rozvodňují v řeku. Regulovaným korytem přehrady se dostává do měst. Na konci se voda vlévá do moře.