Zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsme my, společnost Fandament Architects s.r.o. (dále také jako „FANDAMENT“), IČO: 291 96 205, se sídlem na ulici Karlova 933/7, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64867.

2.  Rozsah shromažďovaných osobních údajů

FANDAMENT zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedli do formuláře na internetových stránkách FANDAMENT, a to v rozsahu:

  • email

Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.

3.  Účel, právní základ, doba zprac​ování a odvolání souhlasu

FANDAMENT bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – (dále jako „GDPR“).

FANDAMENT bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu na základě Vašeho souhlasu, dokud tento souhlas neodvoláte.

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: marketing@fandament.eu. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení emailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

4.  Kategorie příjemců osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci FANDAMENT nebo jinou osobou, která pro FANDAMENT zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.

5.  Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.