Dům je velmi pohodlný a příjemný na bydlení. Nejlepší na něm je jeho prostupnost a nádherný výhled. Nemohlo to být lepší.

Linda H.

Rozsáhlý pozemek, severní svah, vedle železnice. To vše jsme nakonec změnili do prosluněného uzavřeného dvora s použitím původních kamenných prvků. Dům zcela uzavřený svému okolí je rozdělen na dvě části – blok vysunutého zázemí ze svahu a lehká prosklená střecha obytného prostoru. Vše začleněno do okolní přírody.