Pro výběr architekta jsem považoval za důležité, do jaké míry nejen návrh, ale i jeho prezentace odpovídají mým představám. Celý průběh přípravy a realizace stavby nejen z hlediska odbornosti je pro mě dokladem, že jsem si vybral dobře.

Jiří K.

Vila s výhledem nebo Výhled s vilou? Zarámovali jsme výhled na město do obrazu, který se stále mění. Sofistikovaná bedna, která završuje významnou rezidenční čtvrť. Venkovní schody jako fenomén odkazuje svým měřítkem na úžasný římský Kapitol. Vnitřní spirála schodiště jako vertikální páteř domu změkčuje jinak geometrický dům.