Organické tvary jako hlavní koncept tvorby prostoru. Ladné křivky kontrastující s ostrými hranami. Bílá elegantní obrazovka ční nad dvorem i horizontem města, na hranici lesa, na parcele s nejlepším výhledem. Její minimalistická prohnutá fasáda tvořená rastrem bílých tyčí opatrně odhaluje, co se skrývá uvnitř. Při pohybu návštěvníka domu dodává dynamiku, hravost a mnohovrstevnost.

Pavel Lazarov mne na prvních jednáních přesvědčil o tom, že se svým týmem odvede skvělou práci. Díky tomu a na základě prezentace dosavadních realizací jsme si ateliér Fandament vybrali. V průběhu času došlo k řadě úprav, řešil se každý detail i návaznosti – to oceňuji zejména. Děkujeme všem z ateliéru, kteří se na projektu podíleli, a věříme, že pohled na další zrealizovaný dům z jejich dílny je nabije energií do další práce.

 

Petr K.