Pozemek ve tvaru trojúhelníku rozdělen na šest vrstev od vstupní části přes zázemí a obytné prostory až po zahradu. Definují provoz i dispoziční řešení interiéru. Vše zakončeno elipsou zahrady jako hlavního point de vue celého domu. Vymezení zahrady a domu zdůrazněno křivkou střechy, která celý koncept podtrhuje.