Tři do sebe zaklesnuté hmoty v relativně strmém svahu. Každá má svůj význam. Největší je středobodem celého domu s obytnou částí, atriem a jídelnou. Navazující části privátních pokojů dětí a rodičů kopírují svah. Vše zakončeno meditací v nejvyšším bodě na konci pozemku.