Jako tři investoři jsme hledali někoho, kdo poskládá naše protichůdné požadavky do jednoho celku, který navíc zapadne do kontextu chorvatských domů. S místními architekty jsme nenašli společnou cestu, a proto jsme oslovili Fandament.

Štefan, Peter a Róbert

Tři pozemky, tři kamarádi, tři domy, tři výhledy na moře. Domy jsou si podobné navzájem, a přitom každý je jiný. Dohromady však tvoří jeden celek. Tradiční kamenné domy v kontrastu s elementárními objemy bílých hmot. Kompozičním rozmístěním domů a přesahy střech vznikají různá zákoutí sloužící k odpočinku každé v jinou denní dobu.