V prvním časopise o bydlení, který jsme si se ženou koupili, měl článek Fandament. Realizace nám padla do vkusu. Fandament dělá bezvadnou architekturu. Líbí se nám to, co dělají a ztotožňujeme se s tím. Velké plus je také osobní přístup.

Karel T.

Postupně zahušťující se zástavba v nově budovaném satelitu s výhledem na panorama Zlína. Navrhli jsme jednoduchou jednopodlažní hmotu, která je částečně osazena do svahu. Podepřený vstupní parter vymezuje vstup do objektu. Pozornost na soukromí jsme soustředili jak v interiéru, tak v zahradě.